Nul op de Meter financieren

De ogenschijnlijke hoge investeringskosten van een Nul op de Meter renovatie schrikken vaan nog af om het echt te doen. In deze notitie worden de effecten van renovaties met ambitieniveau Nul op de Meter op de financiële continuïteit van een gemiddelde woningcorporatie over een periode van 15 jaar inzichtelijk gemaakt, binnen de WSW kaders. Ook worden de effecten van een even groot aantal renovaties met ambitieniveau label B inzichtelijk gemaakt. Vier procent van het bezit per jaar naar Nul op de Meter renoveren is voor een gemiddelde corporatie mogelijk binnen de WSW kaders.

Stroomversnelling