Oplevering

De oplevering: het moment waar lang naartoe gewerkt is! Tijd voor een feestje dus. Hoe kun je hier een leuk en speciaal gezamenlijk moment van maken? Naast een feestje zijn er ook serieuze zaken die besproken moeten worden. Er is een hoop veranderd in de woning en dat betekent dat bewoners de woning in een aantal opzichten ook anders moeten gebruiken om daadwerkelijk tot Nul op de Meter te komen aan het eind van het jaar. Hoe neem je hen mee in deze veranderingen?

Om bewoners zo goed mogelijk op weg te helpen is het raadzaam een duidelijke (persoonlijke) uitleg over de woning te geven en instructies te geven over het gebruik van nieuwe apparatuur en installaties. Een goed geïnformeerde bewoner gebruikt de installaties beter. Dit zie je uiteraard terug in het energiegebruik. Daarnaast is de oplevering ook een uitgelezen kans om terug te blikken met bewoners op hoe zij het proces ervaren hebben. Wanneer het nog vers in het geheugen ligt, kun je veel kennis opdoen die je kunt gebruiken voor een volgend project.

Vier het succes gezamenlijk!

De oplevering is een goed moment om samen met bewoners te organiseren. Waarschijnlijk heb je intensief contact gehad bewoners tijdens het voortraject. Misschien zijn er bewoners die het leuk vinden om mee te helpen bij de viering van de oplevering? Misschien is er onder de bewoners wel een talentvolle kok die perfect overweg kan met het nieuwe elektrische kooktoestel? Is er tijdens het voortraject een klankbordgroep gevormd? Geef hen dan de ruimte en de (financiële) middelen om zelf invulling te geven aan de oplevering. Zo maak je er meer één feestje van.

Demo en handleiding

Een goede uitleg is cruciaal voor de tevredenheid van bewoners over de renovatie, maar ook voor het juiste gebruik van de woning. Voor de bouwers ligt hier een belangrijke taak weggelegd, omdat zij als geen ander weten wat belangrijk is. Het is wel noodzakelijk om een goede vertaalslag te maken van een technisch verhaal naar een voor iedereen begrijpbare uitleg over het gebruik van de (installaties in de) woning. Controleer dus of alle informatie door iedereen goed begrepen wordt. Bijvoorbeeld door de uitleg te testen bij enkele bewoners en aan te passen waar nodig.

Combineer de oplevering met uitleg over de installaties in plaats van achteraf een brief te sturen met instructies. Leg goed uit hoe bewoners zelf inzicht hebben in hun verbruik en hoe zij hier zelf invloed op kunnen hebben. Je kunt ze daarbij helpen door ze bijvoorbeeld een folder te geven met bespaartips. Het is soms lastig om alles te onthouden. Maak je een handleiding voor het gebruik van de woning? Maak dan gebruik van veel plaatjes. Veel mensen houden niet van lezen. Je kunt ook bijvoorbeeld een filmpje laten maken. Misschien wil een bewoner wel de hoofdrol spelen? Je kan de demonstratie en/of handleiding ook aanvullen met weetjes over flora en fauna binnen het Nul op de Meter product en over veilig wonen. Vergeet niet te vermelden waar bewoners terecht kunnen met (technische) vragen en opmerkingen.

Kookworkshop?

Voor veel mensen is de omschakeling van gas naar elektrisch koken een wereld van verschil. Zij koken al jaren op gas en nu zij elektrisch moeten koken, branden er ineens dingen aan! Je doet veel mensen een groot plezier door de oplevering te combineren met een kookworkshop. Maak bijvoorbeeld gebruik van de modelwoning en nodig een kok uit om een demonstratie te geven. Dan heb je én een leuke opleveractiviteit én je hebt er alles aan gedaan om bewoners mee te nemen in de veranderingen waarmee ze te maken hebben.

Opleverfouten en klachten

Naast dat er heel veel goede dingen zijn gebeurd, zijn er ook altijd dingen fout gegaan. Deze fouten kunnen zowel door de bouwer, de corporatie of een andere partner gemaakt zijn. De oplossing ligt dus ook bij hen maar voorkom dat bewoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zorg dat één iemand het aanspreekpunt is voor bewoners die vervolgens intern binnen het projectteam kijkt wie eventuele fouten of klachten op gaat lossen. Het aanspreekpunt is ook verantwoordelijk voor monitoring van de voortgang van het oplossen van fouten en klachten. Voorkom dat bewoners terug moeten bellen met “Ik heb nog helemaal niets gehoord!”

Zorg dat de bouwer tijd beschikbaar heeft na de oplevering om opleverfouten snel te herstellen. Naast tijd is ook de beschikbaarheid van materiaal een belangrijk aandachtspunt. Denk van tevoren goed na hoe je opleverfouten snel kunt herstellen, zonder op lange nalevertijden van al snel zes weken te moeten wachten uit de fabriek! Geef fouten eerlijk toe en communiceer duidelijk hoe en wanneer het hersteld wordt. Vertel ook wanneer je het nog niet weet. En wees realistisch in je tijdsplanning. Bewoners zien liever dat je sneller, dan te laat je afspraken nakomt.

Naast opleverfouten kunnen er ook klachten zijn over zaken in de woning die niet met de bouwer te maken hebben. Ook kunnen er klachten zijn over het proces. Neem de tijd om goed te luisteren, geef fouten toe en leg afspraken vast op papier (of digitaal natuurlijk). Zorg dat de onderhoudsafdeling direct na de oplevering in actie kan komen. Dit kun je op voorhand organiseren door alvast tijd te reserveren.

Deel klachten en verbeterpunten met het projectteam en andere leden van Stroomversnelling. Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor het door ontwikkelen van het proces en Nul op de Meter producten.

Evaluatie

Van elk project kun je leren voor de toekomst. Niet alleen voor jezelf, maar ook je collega’s, partners en niet te vergeten: de leden van de Stroomversnelling! Combineer verschillende middelen om de renovatie én het proces te evalueren. Denk aan persoonlijke gesprekken, een bijeenkomst, een brief met antwoordenvelop en/of een digitale enquete.

Tips!

Informatievoorziening over installaties speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke tevredenheid van bewoners. Alleen al om die reden is het belangrijk goede uitleg niet te verwaarlozen.

Tevredenheid over de informatie is iets anders dan de informatie ook begrijpen!

Combineer de oplevering met uitleg over de installaties in plaats van achteraf een brief te sturen met instructies.

Zorg dat bewoners na de verbouwing bij één aanspreekpunt met vragen en klachten terecht kunnen. Ook voor technische vragen.

Zorg dat de bouwer in staat is om klachten van bewoners snel op te pakken.

Help bewoners met de soms ingewikkelde administratieve kant van de energierekeningverlaging bij de energieleverancier.

Bied een onkostenvergoeding per huishouden, om bijvoorbeeld nieuwe gordijnen te kopen of plantjes voor in de tuin.

Lees verder in het hoofdstuk Nazorg