Wat?

De renovatie van het Schilderskwartier stond al jaren gepland. De oorspronkelijke opgave is een noodzakelijke B-renovatie van de woningen in deze arbeidersbuurt. In 2011 besluit De Goede Woning het project op in co-creatie op te pakken; met de marktpartijen én met de bewoners om zo het benodigde draagvlak te behalen. En dan begint een intensief traject. Een aantal enthousiaste bewoners raakt ervan overtuigd dat het oorspronkelijke ambitieniveau van F naar B omhoog kan, liefst naar energieneutraal. Zij willen hiervoor best hun huidige energienota inzetten. Dit verhoogde ambitieniveau vraagt een andere manier van aanbesteden. Onder de volgende randvoorwaarden zet De Goede Woning de vraag in de markt uit: een aanpak om de wijk energieneutraal te maken en voor weer veertig jaar door te exploiteren tegen € 45.000 per woning voor het bouwkundige deel. In de eerste, open fase van het selectieproces zijn de bewoners volop gehoord en bij het proces betrokken. Maar vlak voor de planpresentatie van de overgebleven drie consortia twijfelt de corporatie over de financiële haalbaarheid van de plannen. De corporatie neemt éénzijdig een besluit en kiest uiteindelijk toch voor consortium De Kwartiermakers. Inmiddels is het januari 2013. De bewoners zijn teleurgesteld. De voorkeur van de corporatie strookt niet met hun wensen en de gedane beloftes. Na een aantal opeenvolgende tegenvallers besluit de corporatie in september 2013 het project stop te zetten en alsnog voor groot onderhoud te gaan. Weg plannen voor de eerste energieneutrale wijk van Nederland.

Plaats
Wijk
Project

Energiesprong
Investering per woning
Opdrachtgever
Uitvoering
Duur
Apeldoorn
Schilderskwartier
renovatie 188 sociale huurwoningen uit 1951 naar eerste energieneutrale wijk van Nederland
van energielabel F naar A+++
€ 45.000 voor het bouwkundige deel + de opbrengsten uit de energiebundel voor het energetische deel
De Goede Woning
Consortium De Kwartiermakers: BAM Woningbouw en ingenieursbureau Ebatech, samen met een aantal co-makers
project is in september 2013 stopgezet

Hoe zijn bewoners betrokken?

1

Eerste fase, 19 december 2011, 22 oktober 2012:
aftrap tijdens bewonersavond, oprichten klankbordgroep.

2

In bewonerscafé’s wordt basis gelegd voor visietraject.

3

Thematische ontwerpateliers en werkgroepen op bewonersdag.

4

Tweede bewonersavond voor alle bewoners uit de wijk.

5

Bewonersjury tijdens eerste selectie consortia.

6

Bewonerspresentatie van wensen en behoeften aan consortia, consortia halen in de wijk ideeën op.

7

Tussenpresentatie overgebleven drie consortia.

8

Tweede fase, maart 2013, september 2013:
organiseren vier bewonersinformatieavonden.

9

Huisbezoeken aan alle wijkbewoners om draagkracht te vinden.

HOE GING HET?

Lees hier de ervaringen van de verschillende partijen die betrokken waren bij het project

Kim Verschuren

Procescoach voor De Goede Woning

Huub Overmars

Projectontwikkelaar BAM

Bewoners

van het Schilderskwartier