Wat?

Kan onze hoogbouw ook naar Nul op de Meter worden gerenoveerd? Met deze vraag ging woningstichting SSW uit De Bilt in 2014 van start met het selecteren van een consortium voor deze opgave. Ze werden daarbij ondersteund door het kennispartnerproject van SBRCURnet en SlimRenoveren. Tijdens de uitwerkingsfase bleek dat de 28 portieketagewoningen aan de Meester S. van Houtenweg wel naar Nul op de Meter konden worden gerenoveerd, maar dat deze stap voor de 36 appartementen aan de H. van Erpweg nog niet rendabel was. Deze appartementen worden nu zo gerenoveerd dat de stap naar Nul op de Meter op termijn wel mogelijk is. De Verduurzamers wonnen de uitvraag en gingen enthousiast aan de slag met de voorbereiding en de uitvoering. Het plan kreeg 98% draagvlak van de bewoners. De uitvoering is in januari 2016 gestart. Door onverwachte asbest heeft de uitvoering van de Meester S. van Houtenweg vertraging opgelopen en is naar verwachting eind 2016 gereed.

Plaats
Wijk
Project
Energiesprong
Investering per woning
Opdrachtgever
Uitvoering
Duur
De Bilt
Meester S. van Houtenweg
Nul op de Meter
van energielabel F naar A++
xxx
Woonstichting SSW
De Verduurzamers
28 portieketagewoningen: start april 2015, oplevering eind 2016

Hoe zijn bewoners betrokken?

1

Alle bewoners werden persoonlijk bezocht en gevraagd welke wensen zij hebben met betrekking tot hun woning.

2

SSW organiseert een bewonersbijeenkomst om het voornemen om te renoveren met bewoners te bespreken. Bewoners geven aan wat zij goed en slechts vinden aan hun woning. Dit werd verwerkt in een Notitie Bewonerswensen. De geselecteerde bouwers ontvingen deze, waardoor zij hun concept hierop toe konden spitsen.

3

Tijdens een bewonersavond kregen drie consortia de mogelijkheid om vragen te stellen aan bewoners rond drie onderwerpen: het energieconcept, het ontwerp en de overlast tijdens de werkzaamheden. Daarna volgde een tussenevaluatie en een selectiedag. Tijdens deze laatste bijeenkomst presenteerden de drie consortia hun concept, waarna een klankbordgroep van bewoners een advies uit mocht brengen welke bouwer zij het meest geschikt vonden.

4

De Verduurzamers wonnen de selectie en presenteerden hun concept aan alle bewoners.

5

Bewoners ontvingen een zogenaamd Bewonersboek waarin de werkzaamheden beschreven werden en de planning per woning beschreven werd.

6

Door middel van een modelwoning konden bewoners zien hoe hun nieuwe woning er van binnen uit komt te zien. Op basis van feedback van bewoners werden enkele aanpassingen gedaan aan het concept. Bij de bezichtiging konden bewoners aangeven of zij akkoord gingen met het renovatievoorstel. Op één huishouden na gaat iedereen akkoord.

7

Na de draagvlakmeting konden bewoners enkele keuzes maken, zoals bijvoorbeeld de kleur van de keukenkastjes, tegels en type toilet. Er is veel persoonlijk contact met bewoners om maatwerk te leveren waar mogelijk en te ondersteunen met kleine klusjes en de voorbereiding op de renovatie.

8

Een bewonersbegeleider vanuit De Verduurzamers was het aanspreekpunt voor bewoners tijdens de werkzaamheden. Deze onderhield nauw en persoonlijk contact tijdens de uitvoering.

9

Na de werkzaamheden in de woningen kregen bewoners een handleiding met instructies hoe de nieuwe apparatuur werkt én met energiebesparingstips.

HOE GING HET?

Lees hier de ervaringen van de verschillende partijen die betrokken waren bij het project

Grietje Middelkoop

Woonstichting SSW

Bianca Oude Groeniger

De Verduurzamers

Tilly Berndsen

Bewoonster