Wat?

153 jaren ’70 woningen zijn bewoond gerenoveerd van energielabel DD naar A++. Na een uitgebreide selectieprocedure koos woningcorporatie HEEMwonen voor het innovatieve voorstel van BAM: systeemrenovatie in bewoonde staat alsof straten lopende banden zijn. In een verkorte bouwperiode van tien dagen, wat een randvoorwaarde was, van oud en versleten naar nieuw (dak, gevel), comfortabel (isolatie begane grond) en energiebesparend (HR-combiketel, mechanische ventilatie met warmteterugwinning, zonnecollectoren en geïntegreerde zonnepanelen). Een grote succesfactor in het project was de intensieve samenwerking met- en begeleiding van bewoners.

Plaats
Wijk
Project
Energiesprong
Investering per woning
Opdrachtgever
Uitvoering
Duur
Kerkrade
Kaalheide
grootschalige systeemrenovatie van 153 woningen in bewoonde staat
van energielabel DD naar A++, inclusief zonne-energie
€ 100.000
HEEMwonen
BAM
fase 1 juni 2012, december 2012/fase 2 maart 2013, augustus 2013

Hoe zijn bewoners betrokken?

1

Betrekken van de bewonerscommissie van huurders en eigenaren en de huurdersraad in het selectietraject.

2

Oprichten van bewonerswerkgroepen en het afleggen van individuele huisbezoeken in de ontwerpfase.

3

Er was een modelwoning om de wensen van bewoners te leren kennen. Aan de hand van wederzijdse bevindingen, is het ontwerp aangescherpt.

4

Bewoners bepalen kleur van de vensterbanken en deuren, en participeren in materiaalkeuze van de borstweringen.

5

100% deelname door bezoek aan de modelwoning, individuele huisbezoeken en mond-tot-mond reclame.

6

In het uitvoeringstraject werken BAM & HEEMwonen nauw samen om vragen en problemen van bewoners op te lossen. Ook is er één aanspreekpunt van BAM tijdens de bouw, sociale begeleiding door wijkconsulent van HEEMwonen in fase 2 en vindt nazorg plaats door BAM en HEEMwonen.

7

Bewoners kregen een informatiemap met instructie-dvd.

8

Gedurende de hele aanpak zijn bewoners geïnformeerd via nieuwsbrieven.

HOE GING HET?

Lees hier de ervaringen van de verschillende partijen die betrokken waren bij het project

Edith Costings

Woningcorporatie HEEMwonen

Wiel van Oppen

BAM Woningbouw

Marly Jagers

Bewoonster