Frank Gommer_goed

Alles draait om vertrouwen vindt Frank Gommers. “Als je het vertrouwen wint van de bewoners ontstaat er flexibiliteit om zaken te veranderen.Hij vond het fijn dat woningcorporatie Stadlander hem de volledige regie gaf voor de bewonerscommunicatie. Ook een kwestie van vertrouwen! We hielden Stadlander goed op de hoogte van de ontwikkelingen, en voor de bewoners is het erg fijn dat ze gewoon één aanspreekpunt hebben.”

Bouwers aan het woord

Frank Gommers, Programmamanager Communicatie Participatie VolkerWessels

Goed geïnformeerd

In een maand hadden alle woningen een nieuwe jas en de huishoudens die dat wilden ook een aanbouw. Er waren vervolgens nog wel kleine zaken die afgehandeld moesten worden. Een deurpost die kiert, een installatie die nog afgesteld moest worden. Dit soort dingen zijn onvermijdelijk omdat we een nieuw product ontwikkelen. Frank Gommers vindt het jammer, maar onvermijdelijk dat bewoners hiermee te maken krijgen. Maar het is volgens hem daarom des te meer belangrijk dat je er voor ze bent en dat zij goed geïnformeerd worden.

Straatdynamiek

Gommers benadrukt de impact van een renovatie op de bewoners en de dynamiek in een straat. Je hebt met ontzettend veel verschillende mensen te maken, iedereen heeft andere ideeën, wensen en waarden. In deze straat is de renovatie een jaar vertraagd omdat een man aan de overkant het opnam voor de flora en fauna in de straat. Er zaten nestjes in de gevel en die mochten we niet zomaar weghalen. Deze man ging zelfs zo ver dat hij de pers erbij haalde en meerdere malen langs de deuren ging om bewoners over te halen om niet te kiezen voor een renovatie. Er zijn bewoners die hier erg veel last van hebben gehad. VolkerWessels heeft in deze gehandeld volgens de eisen van de Flora en fauna wetgeving.

“In deze straat is de renovatie een jaar vertraagd omdat een man aan de overkant het opnam voor de flora en fauna.”

Samenwerken tot in detail

Een volgende keer wil Gommers nog op detail samenwerken met de mensen van de techniek. We hebben in Oud Vossemeer enkele details gemist. Er moest bijvoorbeeld een kabeltje door een kast, maar als die kast voor proviand wordt gebruikt, moet ook die kast helemaal leeg. In dit geval heb ik ter plekke geholpen, maar we hadden het liever van te voren geweten.

Verbeterpunten

  • In dit geval konden bewoners kiezen voor een aanbouw, met een slaapkamer, badkamer en keuken. De bestaande keuken werd eruit gehaald. Dit was veel ingrijpender dan we dachten. Voor de bewoners betekende dat extra overlast.
  • We willen precies weten van de techniek wat er gaat gebeuren, zodat wij daar duidelijker over kunnen communiceren zodat bewoners niet verrast worden.

Tips voor andere bouwers

De energieleveranciers kennen Nul op de Meter nog niet. En omdat ze nog via het oude systeem werken, krijgen bewoners soms een idioot hoge afrekening. Het is de taak van de bouwer of de corporatie om dit goed te begeleiden.

Zorg voor korte lijnen met de bewoners. Het feit dat je in de buurt bent, geeft vertrouwen en laat zien dat je er voor ze bent.

Geef veel aandacht aan de nazorg. Geef ze het vertrouwen dat je er ook na afloop nog voor ze bent. Hun woning is drastisch veranderd en ze lopen vaak nog met vragen.

Lees ook de andere ervaringen

Wim van den bergh

Woningcorporatie Stadlander

Frank Gommers

VolkerWessels

Melissa Vaders

Bewoonster