Stadlander-Wim_kleiner

Wim van den Bergh is programmaleider innovatie van woningcorporatie Stadlander. Veel Nul op de Meter-renovaties die nu ontwikkeld worden houden rekening met een levensduur van 40 jaar. Wij richten ons op een periode van 25 jaar. Dit omdat de kans groot is dat we de huizen daarna niet meer zullen verhuren. Zeeland heeft namelijk te maken met een flinke krimp en sterke vergrijzing. Om die reden is de ambitie en taak van Stadlander om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen in de bestaande woningvoorraad. 

Woningcorporatie aan het woord

Wim van den Bergh, programmaleider innovatie Stadlander

Nul treden

De renovatie in Oud Vossemeer gaf de bewoners twee keuzes, een renovatie naar Nul op de Meter of een renovatie naar een Nul op de Meter -en Nultredenwoning. Nultreden betekent voor de bewoners ook een huurverhoging van 100 euro per maand. Van den Bergh: “De aanbouw geeft ruimte voor een keuken en een extra slaapkamer op de begane grond. De oude keuken is omgebouwd tot zorggeschikte badkamer. Deze renovatie zorgt ervoor dat de bewoner, als hij niet meer in staat is om trap te lopen, wel in de woning blijven wonen. Alle functies voor wassen, eten en slapen zijn drempelvrij bruikbaar.

Eén huis doet niet mee

De Burgemeester Versluysstraat ziet er een beetje verknipt uit. Vijf van de negen woningen hebben een aanbouw, en één huis heeft geen nieuwe jas gekregen. Van den Bergh: “De dame die daar woonde is oud en was toen ziek, zij wilde niet meedoen met de renovatie. Het was voor iedereen duidelijk dat we daar geen punt van zouden maken. Je wil iemand niet lastig vallen op zo’n moment in het leven. Inmiddels woont deze dame in een verzorgingshuis. Dus tegen de tijd dat de overkant van de straat wordt gerenoveerd, dan nemen we deze woning ook mee.”

Wensen van mensen

VolkerWessels heeft de communicatie met de bewoners gedaan. Van den Bergh: “Frank Gommers voerde gesprekken met de bewoners, dat ging zo goed. Hij kwam drie of vier keer bij de mensen over de vloer. Gewoon om vrijblijvend te vertellen over de renovatie en over Nul op de Meter. Hij vroeg uitgebreid naar hun wensen en vertelde wat wij kunnen bieden. Ook heeft hij iedereen uitgelegd wat de Energieprestatievergoeding is. Pas in gesprek drie of vier kwam het contract op tafel.”

“Frank Gommers van VolkerWessels voerde gesprekken met de bewoners, dat ging zo goed. Hij kwam drie of vier keer bij de mensen over de vloer.” 

Toch wel een aanbouw

Het ontwikkelen van een slim product vindt Stadlander belangrijker dan vooraf alle meningen en wensen van bewoners ophalen. Van den Bergh: “We zijn een product aan het ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit op de huidige wensen en toekomstige behoeften van bewoners in de hele regio. Dit vanuit onze strategische vastgoedbril. De aanbouw in de Burgemeester Versluysstraat voorziet in die behoefte. Toch merken we nu al dat bewoners zelf niet goed kunnen inschatten of ze het nodig zullen hebben. Er is in deze straat bijvoorbeeld een man die geen aanbouw heeft genomen, maar nu vanwege fysieke beperkingen nog geen jaar later – opeens toch wil. We kijken nu wat we voor hem kunnen doen, mogelijk verhuist hij naar de modelwoning op de hoek van de straat.”

Verbeterpunten

  • Het uitvoeringsproces mag veel strakker georganiseerd worden.
  • De werkmannen zouden meer kennis moeten hebben van Nul op de Meter. Dat geeft ze vast ook meer lol in hun werk, en maakt de prestatie ook beter. Nu zijn er kleine fouten gemaakt omdat de werklui onvoldoende kennis hebben van het product.

Tips voor andere corporaties

Goede informatie is cruciaal. Wat is Nul op de Meter, wat is een Energieprestatievergoeding en waar kiest u voor als bewoner. Zorg dat je een sterk verhaal hebt.

Beleg de bewonerscommunicatie bij één partij, dat zorgt voor eenduidige communicatie. In ons geval had VolkerWessels al ervaring met de bewonerscommunicatie rond Nul op de Meter, van die kennis en ervaring konden wij profiteren.

Geef mensen de tijd om de materie eigen te maken. Ga meerder malen op bezoek om te vertellen over de renovatie, en geef antwoord op alle vragen die leven.

Lees ook de andere ervaringen

Wim van den bergh

Woningcorporatie Stadlander

Frank Gommers

VolkerWessels

Melissa Vaders

Bewoonster