Bewonerservaringen energiemaatregelen

Een onderzoek naar bewonerservaringen met energiebesparende maatregelen. In de afgelopen vier jaar hebben achttien Adviescommissies Wonen gezamenlijk 21 Woon- Kwaliteit Onderzoeken Energiebesparing uitgevoerd. Met soms verrassende resultaten tot gevolg. In deze rapportage vindt u per onderdeel een opsomming van de resultaten en één of meer concrete aanbevelingen. De aanbevelingen worden onderbouwd én genuanceerd, zodat een zo compleet mogelijk beeld ontstaat. Het nog uitgebreidere rapport kunt u opvragen via VACpunt Wonen (info@vacpuntwonen.nl)

Stroomversnelling