Tools

Hoe leg je het principe van Nul op de Meter en de Energieprestatievergoeding goed uit aan bewoners? En welke vragen stellen zij? In samenwerking met de leden van de Stroomversnelling maakten we verschillende tools handig zijn bij de communicatie met bewoners bij Nul op de Meter projecten.

Uitleg Energieprestatievergoeding in één illustratie

Ben je van plan om individuele gesprekken te voeren of een uitleg te geven in kleine groepjes? Of ben je op zoek naar een illustratie voor in je nieuwsbrief of eigen presentatie? We maakten een tweetal illustraties (of eigenlijk sets van drie bij elkaar horende illustraties) die passen op één A4tje of één dia/slide waarmee je de Energieprestatievergoeding uit kunt leggen. Download de illustraties hieronder:

De realistische versie van de uitleg van de Energieprestatievergoeding heeft twee varianten. De normale versie kun je gebruiken in een vroeg stadium van je project, wanneer het Nul op de Meter renovatievoorstel nog niet helemaal uitgewerkt is. De invulvariant kun je gebruiken bij individuele gesprekken met bewoners. Door bedragen (huur, Energieprestatievergoeding) en energieopwek en -gebruik in te vullen kun je laten zien wat er gebeurt met de woonlasten van een bewoner.

Wat vertel je in je uitleg?

In dit document vind je elementen die in zo’n gesprek naar voren kunnen komen. Welke je in het gesprek gebruikt, is afhankelijk van het kennisniveau en de kennisbehoefte van de persoon of personen waar je uitleg aan geeft. Wees daarom flexibel in je uitleg. Het belangrijkste is dat diegene waaraan je de uitleg geeft je vertrouwt en vertrouwen heeft (of krijgt) in de renovatie en alles wat daarbij komt kijken. Kijk dus goed wie je voor je hebt en sluit je houding, taalgebruik en de inhoud van je verhaal hierop aan.

PowerPoint presentaties

We maakten twee presentaties:

  1. De toekomst van uw woning” met een algemene uitleg over het principe van Nul op de Meter
  2. De Energieprestatievergoeding” met een uitgebreide uitleg van de Energieprestatievergoeding.

In de comments van de presentaties schreven wij een tekst uit met wat je kunt vertellen bij de dia’s. Dit is zorgvuldig geformuleerd aan de hand van ervaringen van de leden met eerdere projecten, maar vooral bedoeld ter inspiratie. Het is de bedoeling dat je de presentaties vooral zelf aanvult met zo veel mogelijk concrete kennis en informatie die je hebt over het project(gebied) en het proces. Denk aan bekende klachten en wensen van bewoners, de te verwachten impact en veranderingen voor bewoners en bijvoorbeeld informatie over de huidige staat van de woningen.

Bij het gebruik van de presentaties plaatsen we nadrukkelijk de kanttekening dat de uitleg niet het belangrijkste is waar bewoners behoefte aan hebben. Bij de start van bewonerscommunicatie en -participatie is het beter om te beginnen met wat er speelt in de woningen en eromheen. Waar willen bewoners het over hebben? Nul op de Meter kan een middel of strategie zijn om een deel van de wensen, behoeften en klachten van bewoners op te lossen.

Hoe te gebruiken?

Je kunt de presentaties gebruiken voor bijvoorbeeld een plenaire bijeenkomst of een inloop bijeenkomst. Houd er rekening mee dat dit niet voldoende is om alle bewoners op de hoogte te stellen. Controleer of de boodschap bij iedereen goed over is gekomen. Vrijwel altijd is het nodig om (ook) één op één gesprekken te voeren. Daarin kun je direct een persoonlijke berekening maken, wanneer je bijvoorbeeld de Energieprestatievergoeding uitlegt.

Je kunt de teksten onder de dia’s in de presentaties aanvullen en aanpassen met project specifieke informatie. Vervolgens kun je er bijvoorbeeld een PDF van maken en deze als naslagwerk meegeven aan bewoners. Zo kan iedereen het nog eens rustig thuis nalezen.

Aan te passen dia’s

Er zijn twee dia’s die je zelf aan kunt passen door middel van de Photoshop en Illustrator bestanden in het menu rechts:

  • Dia 11 van “De Toekomst van uw woning”: Je kunt de foto’s van de vloerisolatie en vensterbank aanpassen.
  • Dia 21 van “De Toekomst van uw woning” en dia 27 van “De Energieprestatievergoeding”: Je kunt de staafdiagrammen aanpassen (gelijk of lagere woonlasten).

Veel gestelde vragen

Welke vragen stellen bewoners bij Nul op de Meter-projecten? Bekijk hier een lijst met vragen die wij samenstelden van verschillende Nul op de Meter projecten in Nederland. Deze lijst kun je gebruiken ter voorbereiding op de gesprekken die je met bewoners voert. Staat er een vraag niet tussen? Mail deze dan even naar ons toe! Dan voegen wij hem toe aan de lijst.