Draaiboek Bewoners in Nul op de Meter renovatie

Stroomversnelling is nu een aantal jaar onderweg en de eerste projecten zijn opgeleverd. In de eerste fase van Stroomversnelling is door de bouwpartijen, corporaties en gemeenten veel geleerd. Dit is natuurlijk ook de bedoeling, want bij verandering horen risico’s en dat gaat vaak goed, maar ook wel eens fout. Hier leer je van en het hoort bij de keuze die je maakt als organisatie op het moment dat je wilt veranderen en innoveren.

De enige partij die hier in dit geval niet bewust voor kiest, maar wel de belangrijkste is, is de bewoner. De bewoner kiest er niet voor onderdeel te zijn van een innovatie- en ontwikkeltraject. Een bewoner wil fijn wonen. In het geval van Stroomversnelling wordt (op dit moment) een bewoner vaak enthousiast gemaakt voor een eindproduct dat nog niet altijd geleverd kan worden. Dit kan leiden, en leidt nu ook regelmatig, tot teleurstellende situaties voor alle partijen.

Soms zijn we zo enthousiast over de voorgenomen renovatieplannen dat we denken dat we een offer you can’t refuse in handen hebben. We zijn zelf al helemaal gewend aan het toekomstbeeld van een Nul op de Meter woning. Hierin schuilt het gevaar dat we te snel willen. Bewoners zijn nog niet gewend aan het idee en dus kan het soms voelen alsof hen iets door de strot wordt geduwd waar zij geen invloed op uit kunnen oefenen. Dit zorgt voor bezorgde gezichten en weerstand. Er is tijd nodig om vertrouwd te raken met het idee én elkaars wensen, behoeften, belangen en ambities.

De ervaringen die zijn opgedaan door corporaties en bouwers zijn van grote waarde voor Stroomversnelling en haar leden. Met deze ervaringen op zak gaan we gezamenlijk de uitdaging aan betere producten te maken die nog beter aansluiten op de wensen van bewoners. Dit draaiboek is een leidraad, een handreiking voor corporaties en bouwers voor de omgang met bewoners om te gebruiken voor, tijdens en na de renovatie. In dit draaiboek lees je onder andere hoe je je kunt voorbereiden op bewonerscontact rondom je project en hoe je tot een gedragen renovatievoorstel komt. Maar ook hoe je bewoners voor kunt bereiden op de werkzaamheden, waar je rekening mee moet houden tijdens de renovatie en wat je kunt doen bij de oplevering van de woning(en).

Hoe te gebruiken?

Dit draaiboek is gemaakt als inspiratiebron voor Nul op de Meter projecten in Nederland. Ieder project is uniek en verschilt qua omvang, voorgeschiedenis, bewoners, doelstellingen en tal van andere zaken die van invloed zijn op hoe je het project vormgeeft. Er is al veel kennis opgedaan met Nul op de Meter projecten door de leden van de Stroomversnelling. Met dit draaiboek willen we deze kennis delen en corporaties en bouwers uitdagen bewoners op zo’n goed mogelijke manier te betrekken gedurende het hele proces én de ontwikkeling van het product: de gerenoveerde Nul op de Meter woning. Met hele proces bedoelen we dan vanaf het ontwikkelen van een visie op de woonomgeving tot en met de nazorg die volgt op de uiteindelijke oplevering van de woningen. Iedere organisatie heeft zijn eigen manier van werken. Met dit draaiboek willen we dus ook geen recept, maar slechts ingrediënten benoemen voor succesvolle bewonersparticipatie.

Succes!

Martin van Briemen, Doris de Bruijn en Sanne de Wit