Eindrapport Huurders over de Energieprestatievergoeding

Het ministerie van BZK heeft Atrivé gevraagd om in een quickscan de mate van tevredenheid van huurders met de Energieprestatievergoeding (EPV), en hun hier onlosmakelijk mee verbonden zeer energiezuinige (nul-op-de-meter)woning, te analyseren. Deze quickscan omvat zowel de tevredenheid over het eindresultaat (de zeer energiezuinige woning) alsmede het proces om tot een woning te komen die aan de eisen van de EPV voldoet. Het betreft gerenoveerde woningen en nieuwbouw. Daarbij is geanalyseerd hoe de huurderstevredenheid zich verhoudt tot meer ‘traditionele’ energetische woningverbetering. De quickscan bestaat uit een bureaustudie en een gespreksronde, met medewerkers van corporaties, vertegenwoordigers van bewoners en deskundigen van de Woonbond en de Huurcommissie.

Lees het onderzoek via deze link.