Costings

Edith Costongs, in dit project verantwoordelijk voor de bewonersparticipatie, is tevreden over het eindresultaat. Wel noemt ze de renovatie heftig voor de bewoners. “Mensen kunnen zich van tevoren niet goed voorstellen wat voor impact dit heeft. En wij hebben dit niet altijd juist ingeschat.”

Woningcorporatie aan het woord

Edith Costongs namens woningcorporatie HEEMwonen

“Je moet je voorstellen dat met name de duplexwoningen vrij klein zijn. En de aannemer moest op verschillende plekken tegelijk zijn, dus waar laat je dan je meubels? Er was soms bijna geen plek meer voor de bewoners zelf. Tien dagen duren dan heel erg lang. Als verhuurder hadden wij meer alert moeten zijn, nog beter moeten uitleggen dat mensen de meubels zelf moesten afdekken en wegzetten. En dat kleine kinderen niet meer zonder risico konden kruipen. Dat soort dingen spelen ook. In de eerste fase hadden we bijna geen gezinnen met jonge kinderen, maar in de tweede fase wel. En zoals Wiel van Oppen al aangaf, mensen hebben toch tien dagen vreemden in hun huis. Dan moet je geen lompe werkmensen hebben die niet kunnen communiceren. Zeker in de eerste fase liep dit niet lekker, maar ik moet zeggen dat BAM hier later echt op heeft gestuurd.”

Gelukkig is bijna iedereen goed te spreken over de afloop, vervolgt Costongs. “Zeker nu ze het door de grootschalige toepassing van PV-panelen ook in hun portemonnee merken. En de woningen zijn comfortabel en zien er mooi uit, in plaats van oud, tochtig en versleten. Bewoners hebben nu drie voordelen tegelijk: een laag energieverbruik, een fijnere leefomgeving én financieel voordeel. Eén mevrouw wist het mooi te verwoorden: het is net als een bevalling, als de baby er eenmaal is, ben je alle ellende vergeten.” De corporatie pakt ook meer aan dan oorspronkelijk afgesproken en versterkt de transformatie van de wijk met een schilderbeurt van de bergingen, hekjes langs de voortuinen en nieuwe erfscheidingen.

“We hadden er echt bij die riepen: Wat heb je ons aangedaan!”

Opbrengstgarantie

“De volgende keer vraag ik alleen extra inzet bij de aannemer, in de vorm van bewonersbegeleiding.”

Afhankelijk van het woningtype ontvangen de bewoners van HEEMwonen een onkostenvergoeding van gemiddeld € 460 per huishouden, om bijvoorbeeld nieuwe gordijnen te kopen of plantjes voor in de tuin. “Iedereen is op dit aanbod ingegaan. Verder maakte de energiebesparing ook deel uit van het aanbod. De huurverhoging is zo berekend dat ze meer besparen dan bijbetalen, want voor de zonnepanelen bieden we een opbrengstgarantie. We zijn hierbij van een gemiddeld verbruik uitgegaan, want er zijn natuurlijk altijd bewoners die zuinig verbruiken.” Iedereen krijgt zijn persoonlijke berekening tijdens de huisbezoeken, tegelijk met instructies in woord en beeld over het gebruik van de nieuwe installaties, bespaartips en een planning.

Tijdrovend

Qua bewonerscommunicatie zou Costongs een volgend project weer op deze manier insteken. “Zeker met een wijkconsulent erbij, voor de sociale ondersteuning. Mijn uitdaging was de aanpak aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat het proces goed zou lopen. Bewoners interesseert het niet dat we voor veertig jaar renoveren. Hoe het gelopen is, dat is voor hen vaak belangrijker dan het eindresultaat. Deze snelle systeemrenovatie was voor alle partijen de eerste keer, en voordat we eraan begonnen konden we ons niet voorstellen hoe intensief het contact met bewoners zou zijn. Het blijft dus zoeken naar de juiste balans. Het is heel goed gelopen met BAM, dat heeft zeker ook met de personen te maken. De volgende keer vraag ik alleen extra inzet bij de aannemer, in de vorm van bewonersbegeleiding.”

Tips voor andere corporaties

Bewonerscommunicatie gaat om het managen van verwachtingen. Bewoners hebben soms geen idee waar ze aan toe zijn en als corporatie moet je daar extra alert op zijn.

Schep geen verwachtingen die je niet kunt waarmaken. Een ja is een ja en een nee is een nee. Er ontstaat pas vertrouwen als mensen het gevoel hebben dat je naar ze luistert en eerlijk bent.

Eigenlijk heb je een extra huurdersbegeleider op de bouw nodig, om alles bij te houden en klachten sneller af te wikkelen.

Lees ook de andere ervaringen

Edith Costongs

Woningcorporatie HEEMwonen

Wiel van Oppen

BAM Woningbouw

Marly Jagers

Bewoonster