HarmVonk

Woningcorporatie Lefier en aannemer Dura Vermeer trokken samen op in de bewonerscommunicatie rond dit project. “Er ging geen mail of brochure de deur uit zonder akkoord van beide partijen.” Dura Vermeer schreef een communicatieplan. Lefier had de regie in de eerste fase en vanaf het moment dat er gebouwd werd nam Dura Vermeer de communicatie over. Harm Vonk is erg te spreken over de samenwerking. “We kregen 100% instemming van de bewoners, terwijl dat niet eens perse ons doel was.”

Woningcorporatie aan het woord

Harm Vonk, bewonersparticipant Lefier

Eén persoon wil eerst niet meedoen, geduld en aandacht helpt

“Bij een negatieve houding van een bewoner is er vaak iets aan de hand. De kracht van het doorvragen is dan essentieel,” zegt Harm Vonk. Hij vertelt over de enige bewoner die niet mee wilde doen aan de renovatie. “We waren heel verbaasd, want de portiekflat was voor de renovatie erg vochtig en tochtig. In de winter kregen de bewoners de gevel niet warm. Dus iedereen was meteen overtuigd van de meerwaarde van het project.”

Met geduld en aandacht brachten Vonk en zijn collega wat voordelen ter sprake. “Maar deze man was heel resoluut. Tijdens het huisbezoek kwam de aap uit de mouw. Deze man had een spaarpotje opgebouwd bij de energieleverancier en dacht dat hij het contract met de leverancier moest opzeggen en zijn spaarpot bij de energieleverancier niet meer kon gebruiken. Toen we hem vertelden dat dit allemaal niet aan de orde was, ontdooide hij. Aan het eind van het huisbezoek heeft hij voor akkoord getekend.”

“Op één bewoner na heeft iedereen direct na het huisbezoek getekend voor de plannen.”

Persoonlijke communicatie

Vonk gelooft in een goede voorbereiding. “Ook bewoners moet je dat gunnen. Zeg dus voordat je op huisbezoek komt, wat je gaat vertellen, en wat je van de bewoners verwacht. Zeg dat je een persoonlijke berekening van de toekomstige energielasten komt maken. Vraag of ze de historie van hun energieverbruik willen klaarleggen. Het zorgt voor rust, mensen willen graag weten wat ze kunnen verwachten, en het zorgt uiteindelijk voor tevreden bewoners en tijdswinst. Dat bleek al snel, want op één bewoner na heeft iedereen direct na het huisbezoek getekend voor de plannen.”

Verbeterpunten

  • Tijdens de tweede fase wil ik als bewonersparticipant vanuit de corporatie ook meer aanwezig zijn voor de bewoners. Nu deed de aannemer dat alleen.
  • Een volgende keer doen we een betere doelgroepanalyse. In deze wat kleine eerste fase konden we het prima doen op onze globale planning en intuïtie, maar straks gaan we de overige 120 woningen doen, een goede analyse is het halve werk.

Tips voor andere corporaties

Maak een brochure op basis van je informatieavond en de vragen die zijn gesteld. Als je afspraken vastlegt, dan gaat de informatie geen eigen leven leiden.

Communiceer veel mondeling en individueel. Het is een vorm van aandacht, dat waarderen bewoners en het scheelt uiteindelijk vaak veel e-mail-correspondentie.

Investeer in het bouwen van een of meerdere prototypewoningen. Het kost tijd en energie, maar in deze fase kun je heel veel mogelijke problemen ontdekken. In de volgende fase is dat allemaal tijdwinst.

Lees ook de andere ervaringen

Harm Vonk

Bewonersparticipant Lefier

Ronald Krommendijk

Dura Vermeer