KimdeLugt

De buurt staat in de steigers voor een grootschalige metamorfose die zich in vijf fases afspeelt. In de eerste twee fases geeft Elan Wonen de buurt een stimulerende injectie door 108 sociale huurwoningen grondig aan te pakken.

Woningcorporatie aan het woord

Kim de Lugt, namens woningcorporatie Elan Wonen

De Lugt raakt betrokken bij dit project als de eerste piketpaaltjes figuurlijk al geslagen zijn. In april 2012 maakt ze op het kantoor van Elan Wonen de proefpresentatie voor de eerste fase mee, met de projectcommissie als klankbord. “Seinen wilde de presentatie op ons uittesten. De vraag was of wij, en vooral de aanwezige bewoners uit de projectcommissie, de uitleg duidelijk genoeg vonden. Zo ja, dan konden we ermee naar buiten.”

De materie is best ingewikkeld, want de presentatie omvat de berekeningen van het energievoordeel versus de huurverhoging. “En we wilden de bewoners aan de hand van de presentatie zien mee te krijgen.” De presentatie wordt goed ontvangen. Seinen verwerkt de opmerkingen van de bewoners in de definitieve versie. Elan Wonen nodigt de buurtbewoners in drie groepen uit voor een bezichtiging van de modelwoning, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de werkzaamheden en de te kiezen opties voor de indeling, kleuren en apparaten van keuken en badkamer.

De presentatie wordt ook in de modelwoning gehouden. “Tijdens de bewonersbijeenkomsten kregen we het grootste deel van de huurders mee. Daarna legde de wijkcoach nog een aantal huisbezoeken af om mensen over de streep te trekken. Dat had vooral te maken met angst voor een hogere huur, voor schade aan de zelf aangebrachte voorzieningen en voor het opknappen in bewoonde staat. Dit laatste was toen namelijk nog onze intentie.” Uit de enquete die Elan Wonen na de bewonersavond verstuurt, blijkt dat de meeste bewoners positief tegen de renovatie aankijken.

Flinke opstartperikelen

De winter breekt aan. Van Wijnen begint met de renovatie van de eerste woningen, maar komt er al snel achter dat renovatie in bewoonde staat erg tegenvalt. “Het is een erg koude winter, en de verwarming ligt eruit. De tijdelijke kacheltjes kunnen niet tegen de kou op. De impact is té groot.” Het consortium heeft dit verkeerd ingeschat. Het aanbrengen van binnenisolatie en de mechanische ventilatie zorgen alles bij elkaar voor te veel overlast. “Bewoners wilden een verhuisvergoeding. In ons budget hadden we geen rekening gehouden met een verhuisvergoeding van € 5.700 per woning, maar uiteindelijk is deze toch uitgekeerd.” Mede door deze financiële tegemoetkoming zijn de bewoners tevreden met de gekozen oplossing.

“De impact is té groot, de tijdelijke kacheltjes kunnen niet tegen de kou op.”

Gelukkig leveren de opstartperikelen geen verdere vertraging op en wordt de eerste fase volgens planning opgeleverd. “Achteraf waren de bewoners hartstikke blij. Kort na de oplevering organiseerden zij zelfs nog een barbecue om de aannemer te bedanken. De bewoners vinden dat ze nu veel prettiger wonen dan voor de renovatie. De wind kwam eerst dwars door de ramen van de huizen heen. Nu staat er een goed geïsoleerde woning met een nieuwe keuken en badkamer, iets wat ze straks zeker in hun wooncomfort en in hun energierekening merken.”

Helder aanbod in tweede fase

“Achteraf waren de bewoners hartstikke blij!”

Elan Wonen neemt de leerpunten uit de eerste fase mee naar de volgende fase en stelt de uitverhuizing en vergoeding al in het voortraject vast. De projectcommunicatie gaat door op dezelfde voet: eerst spreekuur in de modelwoning en op 20 juni 2013 een bewonersavond om de plannen te presenteren, en voorlichting te geven over het terugdringen van het energieverbruik. Bewoners hebben de resultaten bij anderen gezien en willen dat zelf ook. “Om die reden besloten we dat één bewonersavond genoeg was. Apart eigenlijk, want in fase twee ging het om meer bewoners. We hadden ook wel een heel helder aanbod: 80% energiereductie, een wisselwoning én een verhuisvergoeding.”

Tips voor andere corporaties

Wil je dergelijke renovatieprojecten tot een succes maken dan moeten alle partijen er op dezelfde manier instaan, met één tong spreken.

Communiceer al vanaf het voortraject naar de bewoners met oog voor hun belangen en blijf dit ook tijdens de uitvoering doen.

Leg bewoners eerlijk en duidelijk uit wat de voor- en nadelen van renovatie zijn en wat ze tijdens de uitvoering kunnen verwachten.

Lees ook de andere ervaringen

Kim de Lugt

Woningcorporatie Elan Wonen

Arjen Oosting en Rick de Vries

Bouwbedrijf Van Wijnen

Barry Pieters

Bewoner