Wat?

Op de Sjuxumerweg in Loppersum zijn 65 woningen hersteld volgens de H3V-methode. Waarbij de H staat voor Herstel, en 3V voor Versterken, Verduurzamen en Verbeteren.

Dit is onderdeel van een omvangrijk project in Groningen waarbij voorop staat dat de 1.650 woningen aardbevingsbestendig gemaakt worden. Naar Nul op de Meter gaan was een relatief makkelijk te bereiken extraatje dat praktische en financiële voordelen met zich meebracht. Een project van woningcorporatie Wierden en Borgen, aannemers BAM en Bouwborg en Centrum Veilig Wonen.

Plaats
Wijk
Project
Energiesprong
Investering per woning
Opdrachtgever
Uitvoering
Duur
Loppersum
Sjuxumerweg
Nul op de Meter
van energielabel D/E naar A++
xxx
Wierden en Borgen
BAM en Bouwborg
november 2015 – april 2016

Hoe zijn bewoners betrokken?

1

Doelgroepanalyse. Om tot een goede aanpak te komen voor de mensen in deze straat is er eerst een doelgroepanalyse uitgevoerd op basis van het BSR-model van Smart Agent. Zo ontwikkel je de communicatie op maat voor de bewoners. Het communicatieplan is hierop gebaseerd.

2

Keukentafelgesprek. Bewonersparticipanten van de woningcorporatie hebben in een persoonlijk gesprek bij de mensen aan de keukentafel verteld over de aanstaande plannen voor de Sjuxumerweg.

3

Proefberekening. Tijdens dit gesprek is er een persoonlijke proefberekening gemaakt. Mensen zien dan wat de renovatie financieel oplevert. In dit geval gingen de bewoners er flink op vooruit.

4

Brochures. Om het gesprek structuur te geven en alle bewoners dezelfde informatie te bieden is een projectbrochure ontwikkeld. Hierin staan de aanleiding, de uitvoering en de consequenties van het plan duidelijk omschreven. Bewoners weten zo wat er van hen verwacht wordt, en op welke wijze ze ontzorgt worden. In een tweede brochure is omschreven wat er met Nul op de Meter bedoeld wordt, en wat de energieprestatievergoeding betekent.

5

Inloopavond. Uit het doelgroeponderzoek bleek dat voor de mensen uit deze straat de keukentafelgesprekken beter zouden werken dan een inloopavond. Toch zijn er altijd mensen die zich sterker voelen in een collectief. Om deze reden was er ook een inloopavond. Ook omwonenden werden hier over de plannen geïnformeerd.

6

Toestemming. Alle bewoners ontvingen een keuzeformulier. Er werd niet alleen toestemming gevraagd voor de uitvoering van het project, mensen konden ook vragen stellen, zich aanmelden voor de bewonerscommissie of hulp vragen aan de aannemer voor bijvoorbeeld het leegruimen van de berging. Dit vergroot de betrokkenheid omdat mensen kunnen kiezen in hoeverre ze mee willen doen en het geeft ruimte om te twijfelen en vragen te stellen. Zo creëer je draagvlak.

7

Projectcommissie. Om bewoners bij de uitvoering betrokken te houden en signalen uit de wijk op te vangen, is er een projectcommissie van bewoners samengesteld. Zij voeren op regelmatige basis overleg tijdens de uitvoering.

HOE GING HET?

Lees hier de ervaringen van de verschillende partijen die betrokken waren bij het project

André Westerveld

Woningcorporatie Wierden en Borgen

Cor Warink

Bewoner