Wat?

In Heerhugowaard gaan in totaal 83 woningen naar Nul op de Meter. Na de eerste fase, een woonblok van 5 woningen, zijn in fase 2 nog eens 49 woningen gerenoveerd. Voorafgaand aan de eerste fase werd de prototypewoning aan de bewoners gepresenteerd met de vraag: “Wilt u dit ook? Overtuig dan uw buren! Als het hele blok akkoord is, komt u in aanmerking voor een Nul op de Meterrenovatie.”

Plaats
Wijk
Project
Energiesprong
Investering per woning
Opdrachtgever
Uitvoering
Duur
Heerhugowaard
Schrijverswijk
Nul op de Meter
van A naar A++
xxx
Woonwaard
BAM
Prototype gerealiseerd in december 2014, Protoblok gerealiseerd in april 2014, Project fase 1 gerealiseerd in oktober-december 2014, Project fase 2 in voorbereiding.

Hoe zijn bewoners betrokken?

1

Aankondigingsbrief met de boodschap dat Woonwaard en BAM een prototype gingen maken van een Nul op de Meterwoning.

2

Presentatie van de prototypewoning. Woonwaard en BAM hebben toen gevraagd: Wilt u dit ook? Dan moet met uw buren gaan praten of zij dit ook willen. Als het hele blok akkoord is komt u in aanmerking voor een Nul op de Meterrenovatie.

3

Aanmelden voor de renovatie. De bewoners kregen 2 weken de tijd om zich per blok aan te melden. Uiteindelijk hebben 10 complete woonblokken zich aangemeld. Het blok waarin ook het prototype stond, kwam het eerst aan de beurt.

Fase 1

1

Presenatie en keuzeopties. BAM vertelde in een presentatie aan de bewoners van deze 5 woningen wat zij konden verwachten. Bewoners konden een keuken en badkamer uitkiezen.

2

Evaluatie. Na oplevering is de bewoners gevraagd hoe het proces was gegaan, en wat ze van de woning vonden. Ze waren tevreden over de woning, maar hadden veel opmerkingen op het renovatieproces. Op basis hiervan is zowel het proces als het product verbeterd.

Fase 2

1

Brief waarin de ronde tafelgesprekken werden aangekondigd.

2

Rondetafelgesprekken. Elk blok werd apart uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Hier werd opgehaald wat mensen vinden van de renovatie, wat ze mooi en lelijk vinden en waar hun zorgen zitten. Op basis hiervan worden productaanpassingen gedaan.

3

Virtual reality bril. Met een app en de bril op kon je zien hoe je toekomstige woning eruit zag. Ook erg handig voor de bouwer, want als er iets veranderd, kan je het in de app invoeren en zien de bewoners het ook meteen.

4

Warme opnames. Een opname van de technische staat en een gesprek met de bewoner bij de bewoner thuis.

5

Bewonersbegeleiders. Dit wordt door BAM gedaan. De bewonersbegeleider is veel in de wijk aanwezig en op werkdagen telefonisch en via e-mail bereikbaar.

6

Bewonerscommissie. Om bewoners bij de uitvoering betrokken te houden en signalen uit de wijk op te vangen, is er een projectcommissie van bewoners samengesteld. Zij voeren op regelmatige basis overleg tijdens de uitvoering.

HOE GING HET?

Lees hier de ervaringen van de verschillende partijen die betrokken waren bij het project

Marnette Vroegop

Woningcorporatie Woonwaard

Astrid André

Bewoonster