JannaSpeelman

In het kader van grote herstructureringsplannen waren de bewoners in Nieuw Buinen al geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de wijk. Er was een communicatieplan voor de herstructurering, maar niet voor de dertig Nul op de Meterwoningen. Janna Speelman was vanuit Lefier betrokken als bewonersparticipant: “Nul op de Meter is een volledig nieuw product dat nog niet is uitgekristalliseerd. We hebben veel geleerd in Nieuw Buinen!”

Woningcorporatie aan het woord

Janna Speelman, bewonersparticipant Lefier

De modelwoning stond niet model

De bewoners konden zich al vroeg verheugen op de aanstaande renovatie. In juni 2014, een jaar voordat de eerste renovatie plaats vond, konden ze een testwoning bezoeken. “De bewoners waren erg enthousiast, we hadden zonder problemen100% participatie.” In deze testwoning kon de aannemer naar hartenlust verschillende renovatie-opties testen. Speelman: “Ook al vertelden we de bewoners dat dit niet de renovatie was die zij zouden krijgen. Dat dachten ze toch. Dus toen de bewoners werden uitgenodigd voor de modelwoning en dus de renovatie die zij konden verwachten – waren veel bewoners verbaasd dat de woning er weer helemaal anders uit zag.”

Uiteindelijk is de renovatie ook niet zo uitgevoerd als in de modelwoning werd gepresenteerd. “De techniek ontwikkelt zich in rap tempo en de aannemer heeft er in dit traject voor gekozen om de nieuwste technieken toe te passen. Hierdoor veranderde niet alleen de uiterlijke kenmerken van het huis, maar ook de installaties.” Speelman licht toe: “Dat was verwarrend voor de bewoners.”

“Bewoners van de eerste 30 woningen waren Nul op de Meter-proefkonijnen, dat hadden we ook zo moeten communiceren.”

Kinderziektes

De 30 woningen in Nieuw Buinen zijn verdeeld in 5 blokken, de renovaties werden per blok uitgevoerd. Speelman: “De bewoners uit het eerste blok hebben dan ook het meest geleden onder de ‘kinderziektes’ van Nul op de Meter. Helemaal omdat de bouwvakantie direct na de oplevering begon. Bewoners hadden vragen en konden nergens terecht.” Na de vakantie en bij aanvang van blok twee is Frank Droste door VolkerWessels aangetrokken om kantoor te houden in de buurt. “Bewoners konden gewoon bij hem aanbellen. Hij kwam ook bij de mensen thuis en gaf ze veel persoonlijke aandacht. Er was vanaf dat moment veel meer rust, voor iedereen.”

Proefkonijnen

“Bewoners van de eerste 30 woningen waren Nul op de Meter-proefkonijnen, dat hadden we ook zo moeten communiceren. Oorspronkelijk was het idee om de bewoners van de eerste fase als ambassadeurs in te zetten voor de verdere uitrol van het project. Maar of we dat kunnen doen is afhankelijk van de tevredenheid van de bewoners.”

Verbeterpunten

  • De problemen ontstonden toen het product niet aan de verwachtingen van bewoners voldeed en bewoners nergens terechtkonden met hun klachten. Uiteindelijk is dit door de bouwer opgepakt. Hier zat teveel tijd tussen en dit heeft tot veel onvrede geleid.
  • Leg vooraf de regie in de communicatie vast. Voor de bewoners van het eerste blok was het niet duidelijk bij wie ze terecht konden met hun vragen. Bij de start van blok twee wisten bewoners dat er iemand voor ze klaar zat in het buurtkantoor. Dat ging veel beter!
  • Zorg voor één aanspreekpunt, iemand die veel aanwezig is in de wijk. Met een bewoners aanspreekpunt die kantoor houdt in de buurt, geef je bewoners altijd de mogelijkheid om hun vragen of zorgen te delen.
  • Zorg dat de bewoners zich vertegenwoordigd voelen door de bewonerswerkgroep. “Hoe we dat een volgende keer beter kunnen doen? Ik hoop dat daar via deze website een oplossing voor vinden!”

Tips voor andere corporaties

Zorg dat je dicht bij de bewoners staat. Zeker in de testfase. Je kunt dan veel te weten komen over hun wensen en gevoeligheden. Later in het traject kun je hier veel aan hebben.

Wees ook duidelijk en eerlijk. Zeker wat betreft de planning. Beloof niets dat je niet waar kunt maken en doe de renovatie niet mooier voor dan het is.

Zorg voor zoveel mogelijk persoonlijke communicatie. Het lijkt intensief, maar is toch de moeite waard.

Lees ook de andere ervaringen

Janna Speelman

Bewonersparticipant Lefier

Frank Gommers

Programmamanager Communicatie Participatie VolkerWessels

bouwe dol

Bouwe Dol

Bewoner