Participatie

Start van je project

Je hebt je visie op Nul op de Meter ontwikkeld, wel of niet een bouwer geselecteerd, een wijkonderzoek gedaan, complexkeuze gemaakt, bepaald wat de invloed is van bewoners en een plan van aanpak gemaakt. Het projectteam staat ook in de startblokken. Nu is het tijd om met alle bewoners in contact te treden. Hoe ga je dat aanpakken? >> Lees meer.

Op huisbezoek

Soms is het strategisch handig om te investeren in individueel contact met bewoners. Doe je een pilot met weinig woningen? Dan kan het afleggen van huisbezoeken de meest handige vorm zijn om bewoners te informeren over de voorgenomen plannen en informatie te verzamelen. Of misschien is de relatie die je hebt met bewoners niet optimaal en wil je huisbezoeken afleggen om vertrouwen terug te winnen. Weten wat er speelt achter iedere voordeur is een investering aan de voorkant die zich terugverdiend in de loop van het project. Waar let je op als je op huisbezoek gaat? >> Lees meer.

Bewonerswensen

Het werkt goed om voor de kick-off van je project een inventarisatie te maken van de woonbeleving van bewoners op dit moment. Op die manier breng je duidelijk in kaart wat de algemene en persoonlijke tendens is ten opzichte van de huidige situatie en ten opzichte van het idee om te gaan renoveren naar Nul op de Meter. >> Lees meer.

Kennismaken

Na de kick-off van je project en/of huisbezoeken volgt een kennismaking met elkaar en de materie. Het doel is elkaar beter te leren kennen en vertrouwen en begrip te creëren voor elkaar en het onderwerp. Wie zijn er betrokken bij het project, hoe is de rolverdeling en welke belangen spelen er?  >> Lees meer.

Renovatievoorstel

Je krijgt pas een echt kwalitatief goed renovatieplan met draagvlak van bewoners en betrokken organisaties als er goed geluisterd en samengewerkt wordt. Elk project is uniek en elk concept van een bouwer zal aangepast moeten worden aan de specifieke woningen, de woonomgeving en de wensen en eisen van de bewoners en de betrokken organisaties. Bij het opstellen van een renovatievoorstel worden belangen van alle partijen gedeeld en afgewogen keuzes gemaakt. Stap voor stap, onderwerp voor onderwerp, wordt toegewerkt naar een renovatieplan op maat. >> Lees meer.

Modelwoning

Er is niets duidelijker dan het tastbare resultaat zelf. Een modelwoning geeft vertrouwen dat alle voorgestelde technische oplossingen ook daadwerkelijk mogelijk zijn. Bewoners kunnen met eigen ogen zien en met eigen handen voelen hoe de woning eruit komt te zien en hoe nieuwe installaties en apparatuur werken. Sommige voordelen van een Nul op de Meter woning zijn op papier wel uit te leggen, maar door het te ervaren snap je pas echt wat er wordt bedoeld. Bijvoorbeeld als het gaat om slapen met de ramen dicht. Het ervaren van het comfort van de nieuwe woning helpt bij het kiezen voor de renovatie. Daarnaast is een prototype / modelwoning een goed instrument om feedback te verzamelen. Ook is het een goed instrument om kinderziektes uit het product te halen. De verbeteringen worden doorgevoerd in de uiteindelijke renovatie.    >> Lees meer.