Draagvlak meten

Er ligt in theorie een mooi plan voor de Nul op de Meter renovatie. Maar zijn bewoners net zo enthousiast? Dit is misschien wel de spannendste fase in het project. Minimaal 70% van de bewoners moet akkoord gaan met de plannen, anders kan de renovatie in de huidige vorm niet doorgaan. Natuurlijk leggen we de lat niet bij een magere 70%, maar bij 100%! Toch? Op welke manier ga je het draagvlak onder bewoners meten en waar tekenen zij voor?

Bewoners verleiden

Welke middelen en instrumenten ga je inzetten om bewoners te overtuigen van de plannen? Dit is per project verschillend. Heb je een kleine pilot van 6 woningen? Dan lijkt een persoonlijke aanpak (bijvoorbeeld huisbezoeken) het meest voor de hand liggend. Maar pak je 50 woningen tegelijk aan, dan kan dit misschien te arbeidsintensief zijn. Er zijn verschillende instrumenten die je in kunt zetten:

  • (Inloop)informatiebijeenkomst(en)
  • Brochure met nieuw contract en antwoordenvelop
  • Demonstratie in een modelwoning
  • Modelwoning
  • Proefslapen
  • Buurtkantoor
  • Huisbezoeken
  • 3D / Virtual Reality presentatie

Bewoners als ambassadeur

Heb je bewoners meegenomen in het proces om te komen tot het renovatieplan (zie klankbordgroep)? Er zitten vast een aantal enthousiastelingen tussen die willen helpen bij de draagvlakmeting. Wie kan nu beter iemand enthousiasmeren voor de renovatie dan een directe buurman of -vrouw? Vraag aan deze ambassadeurs wat zij nodig hebben om hun buren te informeren over de plannen. Misschien willen zij zelf een straatfeest organiseren? Of willen zij zelf een modelwoning inrichten om vanuit daar koffieochtenden te organiseren? Zorg dat zij over voldoende (financiële) middelen beschikken om een bijdrage te kunnen leveren en zorg voor korte lijntjes wanneer er vragen ontstaan.

Modelwoning

Er is niets duidelijker dan het tastbare resultaat zelf. Een modelwoning geeft vertrouwen dat alle voorgestelde technische oplossingen ook daadwerkelijk mogelijk zijn. Bewoners kunnen met eigen ogen en eigen handen zien hoe de woning eruit komt te zien en hoe nieuwe installaties en apparatuur werkt. >> Lees meer.

Huisbezoek

Het afleggen van huisbezoeken is een prima manier om de mening van bewoners over de plannen op te halen. Wellicht kunnen zij bepaalde individuele keuzes maken binnen de renovatie? Neem bewoners goed mee in het proces en de keuzes die eerder gemaakt zijn.

Juichbrief of …?

Stemmen voldoende bewoners in met de renovatie? Dan is het tijd voor een feestje! Schrijf een leuke brief naar alle bewoners om het begin van een nieuwe fase in te luiden: de verbouwing voorbereiden. Nodig je alle bewoners misschien ook uit voor een borrel of barbecue? Naast de positieve boodschap is het ook verstandig om terugkoppeling te geven over nieuwe afspraken, keuzes en beslissingen.

Is er onvoldoende draagvlak voor de renovatieplannen? Dat is balen. Zorg er in dat geval ook voor dat alle bewoners hierover geïnformeerd worden. Wees open en transparant over de bezwaren op de plannen en communiceer welke vervolgstappen er gezet worden. Stopt het hele project of wordt er opnieuw gekeken naar de mogelijkheden om de het renovatieplan te herzien?

TIPS!

Benadruk niet alleen de mooie kanten aan de renovatie, maar ook vervelende kanten voor bewoners, zoals overlast.

Maak een 3D presentatie (Stadlander, Burgemeester Versluysstraat) van de toekomstige woning(en). Dit is ook handig in het geval er iets verandert. Je kan dit dan gelijk laten zien aan de bewoner(s) (Heerhugowaard).

Onderschat de invloed van individuele bewoners niet; enthousiaste “ambassadeurs” werken aanstekelijk en bewoners zijn vaak bereid elkaar te helpen.