De verbouwing

De verbouwing heeft een grote impact op het dagelijkse leven van bewoners. De straat staat vol met materiaal en machines. Er zijn veel onbekende mensen die in- en uit woningen lopen. Er is lawaai, stof en je moet uitkijken waar je loopt. Het is een heftige renovatie. Met name op de dagen dat gevel, dak en ramen aangepakt worden. Wees hier bewust van. Je bent in iemand z’n paleisje. Het kan heel ingrijpend zijn voor mensen als een ander de boel ineens overhoop komt halen. Maar daar krijg je natuurlijk wel een mooie nieuwe woning voor terug! Tijdens deze fase is het ontzettend belangrijk om intensief contact te hebben met bewoners. Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt, een goede planning, bied hulp met praktische zaken en creëer rust waar mogelijk. Zorg daarnaast voor een strak proces wanneer er dingen mis gaan tijdens de verbouwing, zodat voor iedereen duidelijk is wie wat moet doen.

Bied bewoners hulp tijdens de verbouwing

Tijdens en na de renovatiewerkzaamheden zijn er ook allerlei kleine klusjes die bewoners zelf moeten doen. Denk aan gordijnen ophangen, apparatuur opnieuw aansluiten of meubels terugzetten. De één is fysiek sterker of wat handiger dan de ander. Probeer waar mogelijk de bewoners een handje te helpen met kleine huishoudelijke klusjes en reparaties. Wellicht heb je contact gelegd met bewoners die handig zijn en bereid zijn om anderen te helpen? Als corporatie of bouwer kun je bewoners die hulp nodig hebben eventueel koppelen aan deze handige Harries en Henriettes.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden kregen bewoners van de Burgemeester Versluysstraat in Oud Vossemeer een knipkaart voor kleine klusjes in de woning. Hiermee konden zij klusadvies inwinnen, gereedschap lenen, schoonmaakartikelen, verfmateriaal en klein materiaal als schroefjes of tape krijgen. Dit konden zij ophalen in de Klussen+Koffie winkel die VolkerWessels hiervoor inrichtte. Op de knipkaart stonden ook handige tips voor bij het klussen. Een leuke manier om bewoners te betrekken en te faciliteren tijdens de verbouwing!

Planning

Als het goed is, zijn de planningen van de werkzaamheden ruim van tevoren gecommuniceerd met bewoners. Moet de planning om wat voor reden dan ook aangepast worden? Zorg dan dat iedereen hier van op de hoogte is. Wanneer je hier niet goed over communiceert, ontstaat er onrust en dit gaat ten koste van de sfeer. Het kost uiteindelijk ook nog eens meer tijd omdat je bezig bent met brandjes blussen. Realiseer je dat bewoners niet alleen willen weten wanneer in hun eigen woning gewerkt wordt, maar ook wat er om hun heen gebeurt. De planning loopt vanaf met moment dat de eerste werklui en het eerste materiaal de straat inkomen tot en met alles netjes opgeruimd en wel, achtergelaten wordt.

Creëer rust en tijdelijke voorzieningen

Het is fijn als je je even terug kan trekken op een rustige plek als er flink geklust wordt aan je woning. En als het water en/of de elektriciteit afgesloten wordt, levert dit ook de nodige complicaties op. Het is dan ook echt een pluspunt als er een modelwoning is waar bewoners op dit soort momenten gebruik van kunnen maken. Geef bewoners van woningen waaraan gewerkt de sleutel van de modelwoning, zodat zij zich hier kunnen ontspannen, koken, douchen of naar de wc kunnen gaan.
Maak het ook een beetje gezellig met een bloemetje, een krant en koffiezetapparaat. Zorg dat er wat te doen is voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan leuke spelletjes. In het voortraject zijn er misschien wel bewoners opgestaan die een handje willen helpen bij het inrichten van de modelwoning? De impact van het in bewoonde staat renoveren is gewoonweg groot. Stimuleer dus het gebruik van deze voorziening!

Contact met bewoners

Zorg tijdens de werkzaamheden dat bewoners weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, klachten en opmerkingen. Eén aanspreekpunt – iemand die veel aanwezig is op de bouwplaats – heeft de voorkeur. Zorg dat zowel de contactpersoon van de corporatie als van de bouwer vaak aanwezig is en goed bereikbaar is. Vermoei bewoners niet met antwoorden als ‘Daarvoor moet je bij … zijn’. Wees proactief en help bewoners met het oplossen van hun vragen. Ga eens op bezoek bij bewoners waarvan je weet dat zij het spannend vinden of een ziekte of andere beperking hebben om te vragen of zij hulp nodig hebben. Organiseer regelmatig een inloopspreekuur waar bewoners vragen kunnen stellen of om hulp kunnen vragen.

TIP: Zorg voor extra huurdersbegeleider op de bouw om alles bij te houden en klachten sneller af te wikkelen.

Werklui

De werklui moeten zich realiseren dat zij tijdens de renovatie te gast zijn. Dit betekent dat je je netjes voorstelt, vertelt wat je gaat doen, je voeten veegt en je rommel opruimt aan het eind van een werkdag. Daarnaast is het voor bewoners prettig als werklui zich kunnen identificeren met een kaartje of pas van het bouwbedrijf met hun foto en naam erop. Zorg dat werklui op de hoogte zijn van (sociale) problemen van bewoners, zodat zij met meer empathie te werk kunnen gaan. Natuurlijk met gevoel voor de privacy van bewoners. Vriendelijke werklui die ook af en toe een luisterend oor bieden, verdienen een plus! Druk werklui op het hart dat zij geen beloftes maken die zij niet na kunnen komen. Spreek af met de werklui dat zij geen interne zaken (zoals projecttechnische problemen of vertrouwelijke informatie) bespreken bij de mensen thuis. Hiermee voorkom je dat er onrust ontstaat.

TIP: Probeer te voorkomen dat de hele straat overhoop ligt en ongebruikt bouwmateriaal en -machines onnodig voor ongemak zorgen bij bewoners.

Tips!

Als er iets mis gaat in de pilot fase, reageer dan snel en adequaat door het probleem op te lossen. Wanneer dit niet kan; bied dan een passend alternatief.

Bied bewoners de mogelijkheid om feedback te geven via een app.

Houd bewoners goed op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden met voor hen geschikte communicatiemiddelen.

Organiseer de bewonersbegeleiding met een vast uitvoeringsteam, zodat bewoners de gezichten herkennen en alle teamleden van alle informatie en gebeurtenissen op de hoogte zijn.

Lees verder in het hoofdstuk Oplevering