grietjemiddelkoopcrop

SSW had al een tijd ambities op het gebied van duurzaamheid. De S. van Houtenweg stond al enige tijd op nominatielijst om te renoveren. “Best wel ambitieus, want het is gestapelde bouw en een complex met zoveel woningen was nog niet eerder naar Nul op de Meter gerenoveerd”.

Woningcorporatie aan het woord

Grietje Middelkoop, Woonmaatschappelijk werker bij Woonstichting SSW

Eerst luisteren

SSW begint het proces met een achterstand. Er zijn al eerder plannen geweest om het complex te renoveren, maar die zijn niet doorgegaan. Dit zat verschillende bewoners dwars en moest eerst uitgesproken worden. “We zijn begonnen met interviews met alle bewoners,” vertelt Grietje Middelkoop. “We hebben over het verleden gesproken, geluisterd wat zij belangrijk vonden en wat er gedaan moest worden aan de woningen. Daarbij organiseerden we een bewonersavond waarin we aangaven dat we eigenlijk nog helemaal geen plannen hadden. We hebben toen de bewoners gevraagd om op een grote flip-over te schrijven wat zij goed en slecht vonden aan hun woning. Dit en de informatie uit de interviews schreven we op in een zogenaamde Notitie Bewonerswensen. Deze is meegenomen in de uitvraag richting de bouwers.

Klankbordgroep

Om bewoners goed in het proces te betrekken richtte SSW een klankbordgroep van bewoners op. Zij liepen mee in de uitvraag naar de bouwers toe. We zijn begonnen met negen bouwbedrijven en uiteindelijk zijn er drie overgebleven. Die zijn verder gegaan en hebben hun plannen verder uitgewerkt. We organiseerden een bijeenkomst waar de klankbordgroep vragen kon stellen aan de bouwers. Andersom organiseerden ook een avond waar de bouwers vragen konden stellen aan de bewoners. We creëerden drie tafels met verschillende onderwerpen: het energieconcept, het ontwerp en de overlast tijdens het proces. Zo kon er uitgewisseld worden en konden de bouwers hun concept aanscherpen naar de wensen van bewoners. Het concept van Nu op de Meter is qua installaties iets gewijzigd ten opzichte van de eerste presentaties. Eigenlijk ziet het er technisch nu mooier uit en dat komt mede door de inbreng van bewoners!”

“Drie ontwikkeltafels met bewoners en bouwers: het energieconcept, het ontwerp en de overlast tijdens het proces.”

“We hebben veel profijt gehad van de klankbordgroep. Zij hadden de rol van een kritische consument. Daardoor waren zij een goede sparringspartner over praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de fietsenstalling en de gekozen kleuren in het ontwerp. Daarnaast konden we bij de klankbordgroep toetsen of de communicatie goed overkomt. Als ambassadeur speelden de klankbordgroep ook een belangrijke rol. Bij een Nul op de Meter Ready project in de nabijgelegen Henrica van Erpweg was er zelfs een klankbordlid die bij de mensen langsging om de Energieprestatievergoeding uit te leggen.”

Bewonersbegeleiding

Naast het technische ontwerp was een goede bewonersbegeleiding voor ons heel belangrijk in de keuze van de bouwer. De Verduurzamers had een bewonersbegeleiding in hun concept zitten en daarom hebben we onder andere ook voor hun gekozen. Deze communicatie via de bewonersbegeleiding is goed bevallen. Persoonlijke aandacht en direct bij de bewoners thuis is ideaal.

Samen optrekken in de communicatie

“Voorkom dat de bouwer heel dicht bij de bewoners staat en je als corporatie uit beeld verdwijnt.”

Als tip geeft Grietje Middelkoop andere corporaties mee dat je van tevoren hele goede afspraken met de bouwer moet maken over bewonerscommunicatie. Wat verwachten zij van de corporatie en wat verwacht de corporatie van de bouwer? Maar ga ook goed na hoe bewoners dat zien. “We hadden echt aan de bewoners moeten vragen wat zij verwachten van de corporatie en van de bouwer. We hadden duidelijker af moeten spreken op welke momenten we gezamenlijk communiceren en laten weten dat we op één lijn zitten. Zo voorkom je de valkuil dat de bewonersbegeleider van de bouwer heel dicht bij de bewoners staat en de corporatie eigenlijk een beetje uit beeld raakt. Zorg dat je betrokken blijft als corporatie. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat bewoners verwachten dat de corporatie een grote rol speelt in de uitleg over het Nul op de Meter concept.”

Tips voor andere corporaties

Onderzoek goed of de renovatie in bewoonde staat werkt of niet.

Maak duidelijke afspraken met de bouwer wanneer je samen optrekt in de communicatie richting bewoners.

Herhalen, herhalen en herhalen. Blijf uitleggen wat de plannen zijn en wat er verandert.

Lees ook de andere ervaringen

Grietje Middelkoop

Woonstichting SSW

Bianca Oude Groeniger

De Verduurzamers

Tilly Berndsen

Bewoonster