biancaoudegroenigercrop

“Wat dit project bijzonder maakt is dat er nog niet zo heel veel hoogbouw projecten zijn die Nul op de Meter zijn gemaakt” vertelt bewonersbegeleider Bianca Oude Groeniger. “Bewoners van hoogbouw hebben relatief veel last van de renovatiewerkzaamheden. Je hoort in het hele complex dat er gewerkt wordt! Ondanks enkele zware tegenslagen kan ik zeggen dat de werkzaamheden in een goede sfeer zijn verlopen.”

Bouwer aan het woord

Bianca Oude Groeniger, bewonersbegeleider De Verduurzamers

Met iedereen kennismaken

“In juni 2015 startten we met een bewonersavond. Daar waren alle bewoners uitgenodigd om kennis met ons te maken en hebben we onze eerste plannen en het proces toegelicht. Daarna ben ik meteen langs alle bewoners gegaan voor een kennismakingsgesprek. Zo heb ik de bewoners leren kennen en andersom zij mij. En ik heb wat kunnen vertellen over het project. Er kwamen al gelijk de nodige zorgen en vragen op tafel, die ik grotendeels weg heb kunnen nemen.”

“Eén van de grootste zorgen, zoals eigenlijk bij elke renovatie, is de overlast. Wat gaat de renovatie eigenlijk voor mij betekenen? Hoeveel dagen zijn jullie in de woning bezig? Wie komt er allemaal binnen? Welke spullen moeten aan de kant? Krijg ik hulp als mij dat zelf niet lukt? In onze aanbieding richting SSW hebben wij aangeboden om bewoners waar nodig te helpen. Wij haalden de gordijnen weg en plaatsten ze weer terug als mensen dat niet zelf konden. Als er spulletjes aan de kant moesten en het lukte bewoners niet zelf, dan konden wij altijd iemand inschakelen om even te helpen om die kast een stukje aan de kant te schuiven.”

“In onze aanbieding hebben wij aangeboden om bewoners te helpen met kleine klusjes om bewoners te ontzorgen.”

Bewonersboek

Voordat de draagvlakmeting plaatsvond, kregen alle bewoners een bewonersboek. Daarin stond onder andere informatie over de werkzaamheden, het proces, wanneer het spreekuur is en bij wie ze terecht kunnen voor vragen en opmerkingen. “Bewoners konden het boek eerst rustig doorlezen. Daarna werden zij uitgenodigd in de proefwoning om alles met eigen ogen te kunnen bekijken. Het bouwteam was hier ook bij aanwezig, zodat wij vragen gelijk konden beantwoorden. Na deze bijeenkomst waren bewoners voldoende geïnformeerd om een beslissing te kunnen nemen om al dan niet akkoord te gaan met de renovatie.”

“Na de akkoordbepaling kregen bewoners de mogelijkheid om keuzes aan te geven voor bepaalde tegeltjes of het type toilet. Daarnaast konden zij tegen betaling kiezen uit onder andere thermostaatkranen en inbouwapparatuur. Wij hebben bewoners ook geholpen bij het maken van die keuzes.”

Type-B asbest onderzoek

Op de eerste dag van de werkzaamheden kwamen de werklui onverwachts asbest tegen in de kozijnen. Dit betekende dat de werkzaamheden stop gezet moesten worden. “Dan moet je aan de bewoners uitleggen dat we het helaas niet binnen de gecommuniceerde 15 werkdagen gaan redden. Helaas troffen we daarna nog een paar keer asbest aan op plekken waar we het niet verwachtten. In het vervolg zullen we van de corporatie een type-B onderzoek naar asbest eisen. In tegenstelling tot het type-A onderzoek dat nu is uitgevoerd, wordt er dan destructief onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld door een plafond of muur weg te halen en monsters te nemen van verdacht materiaal. Hiermee kun je dit soort problemen eerder voorkomen.”

Korte lijntjes

“Uiteindelijk ben ik vier keer met een nieuwe planning naar de bewoners gegaan. Dat is niet leuk om te doen. Omdat wij goed persoonlijk contact hadden met iedereen en elke keer duidelijk aangaven waarom we de werkzaamheden stop moesten zetten, gingen bewoners hier vrij flexibel mee om. Die lijn hebben we gedurende het hele proces vastgehouden. Korte lijntjes en als er iets is, snel communiceren. Als er iets misgaat, niet te lang wachten. Geen briefje in de bus doen, maar gelijk bellen of langsgaan bij bewoners om alles toe te lichten.”

Pizza met team!

“Ondanks dat er tijdens de bouw het nodige misging, is het project toch een redelijk succes gebleken. De contacten zijn gedurende het proces ontzettend goed geweest met de bewoners en onderling. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om aandacht aan elkaar te besteden.” Als tip aan andere bouwers zegt Bianca: “Leer elkaar vanaf het begin af aan goed kennen. Binnen het projectteam, de mensen op de werkvloer en vooral de bewoners. Want je trekt toch een periode heel intensief met elkaar op. Een simpel voorbeeld is dat wij voorafgaand aan de bezichtiging van de proefwoning met het gehele team pizza hebben gegeten. Daarmee bouw je aan het team en dat is ontzettend belangrijk!”

Tips voor andere bouwers

Laat altijd een type-B asbest onderzoek uitvoeren om verrassingen tijdens de renovatiewerkzaamheden te voorkomen.

Gaat er iets mis? Doe dan geen briefje in de brievenbus, maar ga persoonlijk langs om het uit te leggen.

Leer elkaar vanaf het begin goed kennen, want je trek een periode intensief met elkaar op.

Lees ook de andere ervaringen

Grietje Middelkoop

Woonstichting SSW

Bianca Oude Groeniger

De Verduurzamers

Tilly Berndsen

Bewoonster