Bouwer of product selecteren

Het kan per project verschillen wanneer de bouwer betrokken wordt bij de Nul op de Meter renovatie. Misschien wil je voordat je met bewoners in gesprek gaat, al duidelijkheid hebben over welke bouwer de renovatie gaat uitvoeren. Het kan ook zijn dat je een aantal bouwers selecteert en gezamenlijk met bewoners kijkt welke bouwer het beste past bij het project. De vraag hier is: Hebben bewoners invloed op de keuze van de bouwer en/of het product? En op welke manier ga je dat vormgeven?

Grofweg zijn er twee varianten:

  1. De bouwer is bekend voordat contact gelegd wordt met bewoners.
  2. Bewoners hebben invloed op de keuze van de bouwer.

Bouwer/product bekend

Voordeel

Vanaf de start is duidelijk hoe de renovatie er in grote lijnen uitziet en er is technische kennis in huis. Er kan meteen gewerkt worden aan het bouwen van vertrouwen tussen alle partijen.

Nadeel

Er is minder keuzeruimte voor bewoners en hierdoor kan het voor hen voelen dat de renovatie opgelegd wordt. Wanneer de bouwer niet in staat is om het vertrouwen van bewoners te winnen is er geen andere partij die het project op zich kan nemen en begin je “opnieuw”.

Bewoners kiezen bouwer

Voordeel

Bewoners kijken toch vanuit een andere bril dan de corporatie en stellen andere vragen en eisen aan een bouwer. Dit dwingt de bouwer extra goed na te denken over de wensen van bewoners en de impact van de renovatie op bewoners.

Bewoners hebben keuze uit meerdere producten en kunnen kiezen voor een bouwer die in hun ogen het beste aansluit bij hun wensen en behoeften.

Nadeel

Het keuzeproces neemt extra tijd in beslag, mede doordat bewoners de nodige kennis op moeten doen om een weloverwogen keuze te maken.

In beide varianten geldt dat hoe eerder de bouwer betrokken wordt, hoe beter hij het product af kan stemmen op de wensen van de betreffende bewoners. Alle kennis en ervaring van de bouwer kan meegenomen worden in overleg met bewoners en communicatie kan naadloos overlopen van voorbereiding naar uitvoering. Daarnaast kan de verantwoordelijkheid voor taken tussen bouwer en corporatie verdeeld worden.

Rolverdeling

Maak duidelijke afspraken over de rolverdeling tussen de bouwer en de corporatie. Wie heeft het contact met de bewoners? Wie is verantwoordelijk voor de inventarisatie van bewonerswensen? Wie beantwoordt specifieke bouwtechnische vragen? Welke middelen zet de bouwer in om goed contact te leggen en te houden met bewoners?

Invloed van bewoners op proces en product

Voor Nul op de Meter vragen we bouwers om na te denken over standaard concepten die op grote schaal toepasbaar zijn in Nederland. Deze standaardisatie is nodig om tot een goede prijs te komen voor de verbouwing. Wanneer we het hebben over de invloed die bewoners kunnen hebben, gaat dit altijd over keuzevrijheid binnen de grenzen van een concept.

Maak duidelijke afspraken met de bouwer over de invloed die bewoners hebben op het product en het proces. Welke keuzes kunnen bewoners zelf maken? Kunnen zij bijvoorbeeld de kleur van de gevel kiezen of meepraten over het ontwerp? Of kunnen bewoners bijvoorbeeld invloed hebben op de tijden waarop er uiteindelijk gewerkt wordt aan hun woning?

Tips!

Betrek bewonerscommissies, eigenaren en de huurdersraad in het selectietraject.

Bied binnen je concept aan dat je de muren stuct en verft en bewoners helpt met kleine klusjes, zoals de gordijnen eraf halen en weer ophangen. Met deze extra’s ontzorg je bewoners en scoor je punten.

Lees verder in het hoofdstuk Bewonersinteractie