Sociaal Plan

Om bewoners duidelijkheid te verschaffen in welke rechten en plichten zij hebben tijdens de renovatie, kan je een Sociaal Plan opstellen. Dit is niet wettelijk verplicht en ook niet aan juridische regels gebonden. We streven er bij een Nul op de Meter project naar dat bewoners tijdens de werkzaamheden in hun woning kunnen blijven. Lukt dit (nog) niet en is er toch een wisselwoning nodig? Dan ben je wel wettelijk verplicht om een verhuiskostenvergoeding te regelen. Dit kan onderdeel zijn van het Sociaal Plan. Daarnaast kun je in het plan tal van andere zaken regelen, zoals: financiële tegemoetkomingen, procedures, participatie van bewoners(organisaties) en afspraken over de leefbaarheid tijdens de renovatie.

Verhuiskostenvergoeding

De minimale hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt jaarlijks door de minister voor 1 maart vastgesteld. Dit kun je terugvinden op de website van de Rijksoverheid. Voor zelfstandige woningen is de minimale vergoeding sinds 1 maart 2016 € 5.892,-. Voor kamers geldt geen minimumbedrag, omdat de verhuiskosten en herinrichtingskosten van kamers doorgaans lager zijn.

Financiële tegemoetkomingen

Om bewoners tegemoet te komen in de ongemakken waar zij mee te maken krijgen tijdens de renovatie, kan je in het Sociaal Plan financiële regelingen treffen. Denk aan kleine aanpassingen die de bewoners zelf nog moeten doen, zoals schilderen, gordijnen aanpassen of de vloerbekleding aanpassen nadat bijvoorbeeld radiatoren zijn verwijderd. Ook de kosten die verbonden zijn aan zelf aangebrachte voorzieningen kunnen hier onderdeel van zijn. Sommige corporaties spreken hier een bedrag voor af en anderen compenseren in natura, zoals bijvoorbeeld met de hieronder beschreven “handjeskaart”.

Handjeskaart voor kleine klusjes

De Tilburgse woningcorporatie Tiwos, de gemeente Tilburg en Ballast Nedam renoveerden 18 sociale huurwoningen naar Nul op de Meter. Een mooie vondst was de “handjeskaart”. “We ontdekten dat veel bewoners wel wat hulp konden gebruiken en daarvoor hebben we een potje gecreëerd. Het leeghalen van de zolder of het laten witten van je plafond kostte handjes. Je kon ze ook verdienen door de betreffende klus voor je buren te doen. Het bleek een goede stimulans om elkaar te helpen. Wie niet in staat was anderen te helpen, kreeg handjes uit ons potje.” – Niels Langenhuizen, Ballast Nedam

Links:

Bekijk ook de pagina ‘Wat staat er in een Sociaal Plan?‘ van Platform 31.

De Woonbond heeft een model voor een Sociaal Plan opgesteld dat gebruikt kan worden als inspiratie.

Informatie over de hoogte van een verhuiskostenvergoeding kun je vinden op de pagina “Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?” op de website van de Rijksoverheid.

Lees verder in het hoofdstuk Bouwer of product selecteren